27.01

Відомості про рішення емітента про утворення його філій, представництв 24.01.2014 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

                          ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.        Загальні відомості:

1.1.       Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО»

1.2.       Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3.    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120420  

1.4.    Місцезнаходження емітента: 65070, Україна, м. Одеса, вул. 25-ої Чапаєвської дивізії, буд. 15а

1.5.    Міжміський код, телефон та факс емітента: 0482374161

1.6.    Електронна поштова адреса емітента: odessavto-corp@te.net.ua  

1.7.    Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

          розкриття інформації: http://odessa-avto.ukravto.ua

1.8.       Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ: відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

                                                                                     2.      Текст повідомлення:

Відповідно до рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО», далі за текстом – Емітент, засідання якої відбулося 24.01.2014 року (Протокол № 24/01/2014-1 від 24 січня 2014 року), виникла особлива інформація щодо утворення філії Емітента, а саме:

У зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення утворити ФІЛІЮ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ ОДЕСА» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (місцезнаходження: м. Одеса, Ленінградське шосе, 27А 6), що здійснюватиме такі основні види діяльності: технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв, торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами, роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв.

Особлива інформація виникла у зв’язку із прийняттям Наглядовою Радою Емітента рішення про утворення філії Емітента.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор

ПАТ «ОДЕСА-АВТО»                                                                           Возіян І.А.

 

                                                                                                       м.п.                   27 січня 2014 року