ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА, ОПРИЛЮДНЕНА ДО 31.12.2023 РОКУ
2022
2021
2020
2019
2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента 17.09.2018р

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 11.09.2018р

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Річна інформація емітента ПРАТ "ОДЕСА-АВТО" за 2017 рік

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕСА-АВТО", що відбулися 03.04.2017р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 03.04.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 03.04.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 03.04.2018р

Інформація для акціонерів

Інформація для акціонерів (згідно ч. 4 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства") щодо проведення річних загальних зборів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 03.04.2018р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 30.01.2018р

2017

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "Одеса-Авто" на 16 січня 2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 29.06.2017р

Річний звіт ПРАТ "ОДЕСА-АВТО" за 2016 рік

Особлива інформація - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 10.04.2017р

Особлива інформація - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 07.04.2017р

Особлива інформація - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 07.04.2017р

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕСА-АВТО", що відбулися 07.04.2017р

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Одеса-Авто" на 07.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента 23.01.2017 р

2016

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеса-Авто" 19.12.2016р

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 22.12.2016р

Внесення змін до порядку денного позачергових Загальгих зборів акціонерів, призначених на 19.12.2016р

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 19.12.2016р

Положення ФІЛІЇ "АВАНГАРД-АВТОСЕРВІС" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО"

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової Ради станом на 04.05.2016 року

Річний звіт емітента - ПАТ "ОДЕСА-АВТО" за 2015 рік

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні збори Товариства не затверджувались

Статут ПАТ "ОДЕСА-АВТО" станом на 07.04.2016 року

Звіт про фінансові результати за 2015 рік

Баланс станом на 31.12.2015 року

Висновки Ревізійної Комісії на Звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "Одеса-Авто" за 2015 рік

Положення про Наглядову Раду станом на 07.04.2016 року

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеса-Авто" від 07.04.2016 року

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 07.04.02016 року

Особлива інформація - відкликання та обрання членів Наглядової ради станом на 08.04.2016 року

Афілійовані особи Товариства;

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 07.04.2016 року

2015
2014
2013
2012
2011
2010
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ