15.04

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні збори Товариства не затверджувались