19.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ: 03120420

3. Місцезнаходження: 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (048)777-77-59; (0482)33-44-14

5. Електронна поштова адреса:  office@odessa-auto.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.odessa-auto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (протокол №18/12/2018-1 від 18 грудня 2018 року) у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) ФІЛІЮ «ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (код ЄДРПОУ ВП: 26568732, місцезнаходження ВП: 67100, Одеська обл., Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка, вул.. Центральна, будинок, 1, яка виконувала функції пов’язаних з обслуговуванням, ремонтом та діагностикою колісних транспортних засобів та реалізацією запасних частин до них.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор

 

 

 

Свірідов О.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

18.12.2018

(дата)