30.01

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 30.01.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ: 03120420

3. Місцезнаходження: 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (048)777-77-59; (0482)33-44-14

5. Електронна поштова адреса:  office@odessa-auto.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.odessa-auto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (протокол №30/01/2018-1 від 30 січня 2018 року) у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) наступні філії Товариства, що виконували функції з торгівлі автомобілями та запасними частинами, а також надання послуг, пов’язаних з обслуговуванням, ремонтом та діагностикою транспортних засобів:

-           ФІЛІЮ «АВТОЦЕНТР НА ЛЕНІНГРАДСЬКОМУ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (код ЄДРПОУ 35050961, місцезнаходження: 65031, Одеська обл., м. Одеса, Ленінградське шосе, буд. 27-А);

-           ФІЛІЮ «АВТОЦЕНТР-ЛУЗАНІВСЬКИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (код ЄДРПОУ 35050909, місцезнаходження: 65053, Одеська обл., м. Одеса,  Миколаївська дорога, буд. 307-Б);

-           ФІЛІЮ «АВТОЦЕНТР ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (код ЄДРПОУ 35050123, місцезнаходження: 68608, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Шевченка, буд. 102);

-           ФІЛІЮ «БОЛГРАДСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (код ЄДРПОУ 26471926, місцезнаходження: 68700, Одеська обл., Болградський район, м. Болград, вул. Лісна, буд. 5);

-           ФІЛІЮ «ЦЕНТР КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ «ОДЕСА» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (код ЄДРПОУ 35118385, місцезнаходження: 65085, Одеська обл., м. Одеса, Тираспольське шосе, буд. 24-Б).

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Залуцький А.С.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

30.01.2018

(дата)