17.07

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 2014 р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО», ідентифікаційний код 03120420, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 03.07.2014 року, на 18.08.2014 року о 13:00 годині за адресою: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, 2-й поверх адміністративного корпусу, зал для конференцій, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

    Обрання членів лічильної комісії.
    Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
    Приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомобільний дім «Одеса» до Публічного акціонерного товариства «Одеса-Авто».
    Затвердження процедури та строків приєднання.
    Створення комісії з питань проведення приєднання.
    Затвердження проекту договору про приєднання.
    Затвердження пояснень до умов договору про приєднання.
    Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 12:00; закінчення реєстрації – 12:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 12.08.2014 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-                 акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-                 представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, кімната б/н (відділ економіки), до дати скликання (проведення) Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення Загальних зборів акціонерів за адресою: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, кімната б/н (відділ економіки).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Возіян Ігор Анатолійович.    

- Контактна особа – Лобова Наталя Петрівна

- Довідки за телефоном: 0 (482) 67-99-12.

 

 

Генеральний директор                                                                                    

ПАТ «ОДЕСА-АВТО»                                                                                     Возіян  І.А.