19.11

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО» (код ЄДРПОУ 03120420) повідомляє, що 16.11.2018р. Товариством було отримано повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій від АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ (код ЄДРПОУ 03121566) наступного змісту:

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2), надалі – Заявник, повідомляє, що за наслідками придбання акцій додаткової емісії набуло право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (код ЄДРПОУ 03120420), надалі – Товариство. За наслідками придбання акцій додаткової емісії Заявник набув право власності на пакет акцій Товариства у розмірі 4 177 126 акцій, що складає 99,659232% статутного капіталу Товариства.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 652 ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляємо наступні відомості:

1)      кількість акцій Товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства:

- АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2) – 152 126 шт.;

2)      структура власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 16.11.2018 р.: Додаток №1 до цього Повідомлення;

3)      ціна, передбачена пунктами 1 та 2 ч.5 ст. 65-2 ЗУ «Про акціонерні товариства»:

- найвища ціна акції, за якою Заявник, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – 12,00 грн. (дванадцять гривень 00 копійок);

- найвища ціна, за якою Заявник, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – Заявник, та/або його афілійовані особи не набували опосередковано право власності на акції Товариства;

4)      дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (дата депонування Глобального сертифікату у зв’язку з отриманням Товариством нового Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та реєстрацію Звіту про результати приватного розміщення акцій Товариства) - 15.11.2018 р.;

5)      депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

5.1. Повне найменування депозитарної установи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; код за ЄДРПОУ: 14282829; реквізити рахунку у цінних паперах: депозитарний код рахунку 300517-UA40003563; власник рахунку у цінних паперах: АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

5.2. Повне найменування депозитарної установи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»; місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 23697280; реквізити рахунку у цінних паперах: депозитарний код рахунку 300996-UA40010010; власник рахунку у цінних паперах: АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

Голова Правління

АТ «Українська автомобільна корпорація»                                                       Козіс О.М.

 

Структура власності
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРАТ «ОДЕСА-АВТО»,

та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства)

станом на 16.11.2018 року

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

Участь особи в товаристві, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2)

ЮО

1

99,659232

0

99,659232

Васадзе Таріел Шакрович

(м. Київ)

не заповнюється

Голова Правління

АТ «Українська автомобільна корпорація»                                                              Козіс О.М.