06.04

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕСА-АВТО", що відбулися 03.04.2017р.