10.09

Інформація для акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОДЕСА-АВТО", які відбудуться 11.09.2018р.:

Загальна кількість акцій станом на 05.09.2018р. – 166 409 штук простих іменних акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 05.09.2018р. – 152 523 штуки простих іменних акцій