Юридическая информация

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Річна інформація емітента ПРАТ "ОДЕСА-АВТО" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕСА-АВТО", що відбулися 03.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. 03.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 03.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 03.04.2018 р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 03.04.2018р.

Інформація для акціонерів (згідно ч. 4 ст. 35 ЗУ "Про акціонернні товариства") щодо проведення річних загальних зборів

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 30.01.2018р.