Юридическая информация

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 01.08.2012р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 31.07.2012р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 19.06.2012р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Статут ПАТ "Одеса-Авто" (редакція від 12.04.2012р.)

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 27.03.2012р.

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 27.03.2012 р.

Положення про Наглядову Раду (редакція від 27.03.2012р.)

Протокол річних Загальних зборів акціонерів 27.03.2012р.

Річна фінансова звітність за 2011 рік

Акт Ревізійної комісії за 2011 рік

Висновок аудитора за 2011 рік

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 27.03.2012р.

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 13.01.2012р.