Юридическая информация

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "Одеса-Авто" на 16 січня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 29.06.2017р.

Річний звіт ПРАТ "ОДЕСА-АВТО" за 2016 рік

Особлива інформація - Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 10.04.2017

Особлива інформація - Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 07.04.2017р.

Особлива інформація - Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 07.04.2017р.

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕСА-АВТО", що відбулися 07.04.2017р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Одеса-Авто" на 07.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента 23.01.2017 р.

  • banner