Юридическая информация

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеса-Авто» 19.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 22.12.2016р.

Внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 19.12.2016р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 19.12.2016р.

Положення ФІЛІЇ «АВАНГАРД-АВТОСЕРВІС» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА –АВТО»

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової Ради станом на 04.05.2016 року

Річний звіт емітента - ПАТ "ОДЕСА-АВТО" за 2015 рік

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства не затверджувались

Статут ПАТ "ОДЕСА-АВТО" станом на 07.04.2016 року

Звіт про фінансові результати за 2015 рік

Баланс станом на 31.12.2015 року

Висновки Ревізійної Комісії на Звіт про перевірку фінансово-госоподарської діяльності ПАТ "Одеса-Авто" за 2015 рік

Положення про Наглядову Раду станом на 07.04.2016 року

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеса-Авто" від 07.04.2016 року

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 07.04.2016 року

Особлива інформація - відкликання та обрання членів Наглядової ради станом на 08.04.2016 року

Афілійовані особи Товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 07.04.2016 року

  • banner