Юридическая информация

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 12.12.2011р.

Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб.05.10.2011

Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб 26.07.2011р.

Статут ПАТ "Одеса-Авто"

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах

Протокол о результатах голосования на общих сборах акционеров

Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб 31.03.2011р.

Акт Ревізійної Комісії за 2010 рік

Річна фінансова звітність за 2010 рік

Положення про Дирекцію

Протокол загальних зборів акціонерів 31.03.2011р.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Повідомлення про скликання загальних зборів